Leg psykolog och Leg psykoterapeut

Epic Future AB ägs och drivs av Charlotte Blomqvist som är Leg psykolog och Leg psykoterapeut med inriktning KBT.

Epic Future vänder sig till företag inom tjänstesektorn samt till andra företag som behöver hjälp inom organisationspsykologiska områden, till exempel med chefs- och ledarskapsstöd, konsultbaserade utvecklings– eller förändringsarbeten, organisationsöversyner, problemformuleringar eller med konflikthantering, utbildning och handledning.

Diplom/certifikat

  • OBM-certifierad

  • Postgraduate Diploma in Psychotherapy (Lunds universitet)
  • Master of science in psychology (Uppsala universitet)