Organisationsöversyn

Företag kan drabbas av plötsliga sjukskrivningstoppar eller personalflykt utan en tydligt synbar anledning. Det kan bero på olika saker men kan vara svårt inom organisationen att hitta orsaken då det i problemet kan finnas gömda begränsningar som avhåller medarbetare från att vara öppna med sin åsikt. Det kan bero på otydliga strukturer, brister i kommunikation, informella ledare eller otydliga mandat och uppdrag. I sådana situationer är det ofta ovärderligt att ta in en utomstående kraft som benar ut och tydliggör de osynliga processer som driver utvecklingen.

Epic Future erbjuder översyner på hela bolag eller delar av bolag. När arbetet är klart presenteras analysen tillbaka till chefer och medarbetar tillsammans med förslag till åtgärder. Epic Future ställer inga krav på att få följa upp åtgärdsuppdraget utan medverkar till att uppdraget utformas så att andra aktörer kan ta vid och fortsätta processen.

Tjänster, Epic Future AB