Utvecklingsarbete

Få områden inom organisationsverksamhet är så kantat av floskler som arbetet med att skapa organisatoriska förutsättningar för utveckling. ” -Här har vi högt i tak!”, ”-Vi är en lärande organisation!” är ord som ofta förekommer i skrifter och som käcka tillrop från chefer men som inte på något sätt avtecknar sig i de beteenden som sker i organisationen. På något sätt har man tänkt att om vi bara tror på det vi säger tillräckligt mycket eller upprepar det ofta nog så kommer det manifesteras också i handlingar. Vore det så enkelt så vore det bra.

Epic Future arbetar med att hitta och förstärka nyckelbeteenden som stärker nyfikenhet, kreativitet, samarbete och initiativförmåga och andra viktiga aspekter som utgör grund för det organisationsklimat som ligger till grund för utvecklingsarbete.

Tjänster, Epic Future AB