Chefs- och ledarskapsstöd

Att vara chef och att vara ledare är svårt och utmanade på många sätt och kräver mycket kunskap. Fortfarande finns i organisationer ofta en stor osäkerhet omkring uppdrag, roll och mandat på flera nivåer. Det innebär att personer ibland får uppdrag som de inte har egentliga mandat att utföra. Det kan leda till egna och andras tvivel på personens förmåga och en vilja att ge upp. Då kan det vara bra att få hjälp att bena ut vad som sker och hur det som hindrar istället kan vändas till en förtroendetillväxt.

Att odla klimat

Annat som kan uppstå och som man kan behöva hjälp med är att man som ny chef tar över en arbetsgrupp som har ett oönskat gruppklimat alternativt så utvecklas ett oönskat gruppklimat över tid i en grupp. Ofta har man nämligen ingen kunskap om hur man som chef- och ledare odlar önskat klimat i de grupper man har personalansvar för. Utan tillgång till den kunskapen så är det lämnat till slumpen att avgöra hur arbetsgrupperna mår.

Tjänster, Epic Future AB