Högkvalitativa organisationstjänster

Epic Future tillhandahåller en rad olika tjänster inom området organisationspsykologi, alla baserade på OBM (Organizational Behaviour Management). OBM kännetecknas av fokus på beteende och inlärningsteorier och marknadsför därför inte en specifik metod eller modell som sägs passa alla problem. OBM utgår från en kartläggning eller analys av varje kunds specifika behov. Därefter tas förslag fram på åtgärder som möter problemet.

OBM har mycket gott stöd i forskning och har använts framgångsrikt under flera årtionden. Då OBM är kunskap om mänskligt beteende, individuellt och i grupp, anpassat till organisationer är det möjligt att arbeta med de flesta problem som finns i organisationen utifrån denna kunskap. Det gör att vi tillhandahåller allt ifrån chefs- och ledarstöd till översyn av produktionsökningar och stöd i förändringsprocesser.

Tjänster, Epic Future AB