Om oss

Epic Future AB ägs och drivs av Charlotte Blomqvist som är Leg psykolog och Leg psykoterapeut med inriktning KBT. Vårt säte är i Kalmar, men vi tar in uppdrag från hela landet.

Bolaget arbetar inom tjänstesektorn och vänder sig till andra företag som behöver hjälp inom organisationspsykologiska områden, till exempel med chefs- och ledarstöd, konsultbaserade utvecklings- eller förändringsarbeten, organisationsöversyner, problemformuleringar eller med konflikthantering, utbildning och handledning.

Vi erbjuder inga fina marknadstips, metoder eller specifikt kunnande inom någon särskild sektor. Allt det kan eller har ni redan. Vi erbjuder istället gedigen kunskap om människor och beteenden som komplement till er befintliga kunskap.

Referenser

 • Kalmarsunds Gymnasieförbund; Handledning av skolsköterskor i grupp under tolv terminer.
 • Trekantenskolan, Kalmar kommun; Föreläsning – Professionellt förhållningssätt i organisationen.
Om oss, Epic Future
Charlotte Blomqvist, Epic Future

Utbildningar

 • Leg psykolog med fokus på arbets- och organisationspsykologi, grundläggande psykoterapiutbildning med psykodynamisk inriktning (steg 1)

 • Grundläggande psykoterapiutbildning med KBT inriktning (steg 1)

 • Leg psykoterapeut med inriktning KBT (Steg 2)

 • OBM certifiering

 • Mindfulness instruktör

Arbetslivserfarenhet

 • Föreståndare på en föreningsdriven fritidsgård i Norra Botkyrka

 • Biträdande föreståndare för ett familjeägt hem för vård och boende (HVB)

 • Intern organisationskonsult i kommun

 • Ordförande för länsövergripande facklig enhet

 • Egenföretagare inom organisation och utbildning

 • Psykolog inom förskola/skola

 • Psykolog inom barnpsykiatrisk öppenvårdsmottagning

 • Psykolog inom ett autismteam på Habiliteringen