Krisstöd

Inom en verksamhet kan uppstå olika typer av kriser. Personal kan t ex förolyckas eller gå bort hastigt och oväntat av andra orsaker. Då kan krisstöd behövas för enskilda eller i grupp för att bearbeta det som har skett.

Bolag kan också snabbt behöva ställa om produktion eller förändra i verksamheter och då kan hjälp behövas för att kunna smälta förändringarna och hitta en ny målsättning framåt.

Ytterligare behov av stöd kan behövas i situationer där en eller flera personer i en organisation upplever sig utsatta eller kränkta av andra. I sådana situationer är det viktigt att få hjälp att skilja på den enskildes upplevelse och vad lagen betecknar som kränkande särbehandling. Både delar är lika viktiga men ska inte blandas ihop då hanteringen av de båda skiljer sig åt väsentligt. Stödet behöver i dessa fall planeras utifrån den uppkomna situationen så att alla parter kan hitta en minsta gemensam nämnare/förståelse för hur situationen uppkom för att kunna fortsätta framåt tillsammans.

Epic Future erbjuder krisstöd för många olika situationer, bland annat enligt ovan beskrivna exempel.

Tjänster, Epic Future AB