Policy

Epic Future arbetar med alla typer av företag, organisationer, myndigheter och ideella föreningar i Sverige som följer svensk lagstiftning och följer handlingsplaner för allas lika rätt och värde.

Vi kommer tacka nej till samarbete med alla som inte uppfyller dessa villkor och tar oss rätten att avbryta pågående samarbeten om det framgår att avtalet inte har ingåtts på ärliga grunder.

Policy, Epic Future

Principer

På Epic Future sätter vi stort värde på etik och värdegrund. För oss är människosyn och grundläggande värderingar mycket mer än vackra ord. Det är själva fundamentet vi står på och som vi också ser som vår viktigaste framgångsfaktor i samarbetet med våra kunder.

På Epic Future ser vi det som självklart att inte försöka övertala eller manipulera någon in i en förändring mot dennes vilja men vi arbetar för att klargöra villkor och förutsättningar, så att varje enskild person kan göra informerade ställningstaganden för sin framtid.