Handledning

Handledning är utbildning och teambuilding sammanslaget till ett moment men utdraget över en längre tidsrymd. Fördelen med det är att varje enskild deltagare hinner smälta informationen på ett djupare sätt så att kunskapen blir mer manifest.

Epic Future AB erbjuder handledning till alla typer av LSS-boenden, boendestödjare, LSS-handläggare, till HVB-hem, familjehem och SIS institutioner samt till personalgrupper inom socialtjänst, polis/kriminalvård, vårdavdelningar och till skolsköterskor. Även andra grupper kan bli aktuella beroende på aktuell frågeställning.

Tjänster, Epic Future AB