Problemformulering

Inom en enhet eller ett bolag kan finnas kända slitningar, långvariga konflikter eller personer som inte fungerar i den kontext de befinner sig i. Oavsett om det gäller ledare eller medarbetare så kan det vara svårt att veta hur man ska närma sig problemet om situationen redan har polemiserats. I sådana lägen kan det vara av värde att låta en utomstående part se över det som har föranlett slitningen men även vad som fortsätter att vidmakthålla den för att få till en beskrivning av processen som alla parter kan förstå och acceptera. Detta erbjuder Epic Future och följer även upp resultatet med nödvändiga insatser vid behov.

Tjänster, Epic Future AB